top of page
web-banner-background.png

THE
CLIMATE
RESTORATION
NETWORK

הרשת מפתחת ומיישמת מספר פתרונות לשיקום האקלים.

הרשת לשיקום האקלים היא חברה בע"מ שהוקמה בישראל בשנת 2021. הרשת מאיצה את היישום בשטח של פתרונות להתמודדות עם משבר האקלים ולשיקום האקלים ועוסקת בייזום, תכנון וניהול פרויקטים.

קיימת דרישה גוברת לסביבות עבודה ונכסים מקיימים מצד הלקוחות, השוכרים, המשקיעים ואפילו חברת הביטוח.

 

הרשת מציעה תכנוון, ניהול וליווי צמוד להטמעת מגוון פעולות קיימות במבנים ונכסים, החל בהתייעלות אנרגטית ומים, ניהול אשפה ופסולת, תקני תפעול ירוקים בין לאומיים, רכש ירוק ועוד.

 

הרשת תבצע יחד אתכם איפיון מקיף של הנכס (קמפוס אקדמי, דיור מוגן, קניונים, מרכזי קניות, פארקי תעשיה, בתי מלון וכו), נגדיר תוכנית פעולה רב שנתית ונוציא לפועל ביחד את תוכניות העבודה.

launch crc

לפרטים נוספים

תודה! נהיה בקשר בקרוב

bottom of page