top of page
web-banner-background.png

THE
CLIMATE
RESTORATION
NETWORK

הרשת מציעה מספר שירותים חיוניים להאצת היישום בשטח של פתרונות לשיקום האקלים.

הרשת לשיקום האקלים היא חברה בע"מ שהוקמה בישראל בשנת 2021. הרשת מאיצה את היישום בשטח של פתרונות להתמודדות עם משבר האקלים ולשיקום האקלים ועוסקת בייזום, תכנון וניהול פרויקטים.

 

הרשת לשיקום האקלים משווקת פתרונות קיימות מגוונים מהארץ והעולם, והיא הנציגה הבלעדית בישראל של מספר ספקים.

 

כדי לקבל מידע נוסף ו/או לשווק פתרונות ומוצרים דרך הרשת, אנא פנה אלינו.

launch crc

לפרטים נוספים

תודה! נהיה בקשר בקרוב

bottom of page