top of page
web-banner-background.png

THE
CLIMATE
RESTORATION
NETWORK

הרשת מציעה מספר שירותים חיוניים להאצת היישום בשטח של פתרונות לשיקום האקלים.

הרשת לשיקום האקלים היא חברה בע"מ שהוקמה בישראל בשנת 2021. הרשת מאיצה את היישום בשטח של פתרונות להתמודדות עם משבר האקלים ולשיקום האקלים ועוסקת בייזום, תכנון וניהול פרויקטים.

 

תעשיית שיקום האקלים היא תעשייה צעירה, ופעמים רבות פתרונות מתקשים ביישום עקב פערים בשרשראות הערך.

 

הרשת לשיקום האקלים מתמחה בבניית שרשאות ערך בתחום האקלים והקיימות, ויודעת גם לתקן ולמלא פערים בשרשאות ערך קיימות - כך שהחדירה לשוק מתבצעת על ידי כל שרשרת הערך בצורה מסונכרת, אשר מעלה את סיכויי ההצלחה, מפחיתה עלויות ומאיצה את קצב החזר ההשקעה.

 

כדי לקבל מידע נוסף ו/או לקבלת עזרה בבניית שרשרת הערך שלך, אנא פנה אלינו.

launch crc

לפרטים נוספים

תודה! נהיה בקשר בקרוב

bottom of page