top of page
web-banner-background.png

THE
CLIMATE
RESTORATION
NETWORK

כדי ליישם פתרונות לשיקום האקלים בקצב מהיר ובקנה מידה גדול, הרשת לשיקום האקלים מקימה מרכזים לשיקום האקלים בארץ ובעולם. 

האו"ם מדווח: העולם בדרך להתחממות של 2.4-2.6 מעלות צלזיוס

הפחתת פליטות אינה מספיקה - קיבוע פחמן בהיקפים גדולים הכרחי להבטחת הישרדות המין האנושי

האנושות נמצאת בעיצומו של משבר אקולוגי רב מימדי של המערכות תומכות החיים בכדור הארץ. משבר האקלים מהווה מרכיב מרכזי מתוך מספר מערכות תומכות חיים על פני כדה"א המצויות על סף קריסה.

את ההשפעות של משבר האקלים אנו חווים מידי יום. פאנל המדענים הבינלאומי (ה- IPPC) מזהיר כי נותרו לאנושות כעשור שנים להפוך את המגמה כדי למנוע תוצאות הרסניות ובלתי הפיכות שיגרמו לכדוה"א לצאת משיווי משקל אקולוגי, להאיץ את ההתחממות ולאבד שליטה. 

מטרות הרשת לשיקום האקלים הן חוסן אקלימי ומוכנות למשבר האקלים עד שנת 2030 ושיקום האקלים והמערכות האקולוגיות עד שנת 2050


הרשת לשיקום האקלים הוקמה בישראל בשנת 2021 כחלק מהאקוסיסטם הגלובלי של שיקום האקלים, שכולל את העמותה הבינלאומית לשיקום האקלים (שהוקמה בארה"ב ב-2017), הגוף הבינלאומי לפיקוח ובטיחות של שיקום האקלים (שהושק בועידת האקלים COP27 בסוף 2022) וחברת ההשקעות של שיקום האקלים, שמוקמת בימים אלה ותושק לקראת סוף שנת 2023.

מרכזים לשיקום האקלים

כדי ליישם פתרונות לשיקום האקלים בקצב מהיר ובקנה מידה גדול, הרשת לשיקום האקלים מקימה מרכזים לשיקום האקלים בארץ ובעולם. 

 

מרכז לשיקום האקלים פועל בשיתוף פעולה עם קהילות, יישובים ורשויות מקומיות/איזוריות, ומיישם פתרונות לשיקום האקלים ברמה המקומית, האיזורית והלאומית.

מיזמים מקומיים ושת"פים אזוריים

מרכז לשיקום האקלים יוזם, מתאם ומנהל מיזמים מקומיים ושת"פים אזוריים בדגש על יצירת תועלות כלכליות והעלאת החוסן האקלימי והקהילתי:

  1. קיבוע פחמן והפחתת פליטות

  2. חקלאות מחדשת

  3. עצמאות אנרגטית ירוקה: ייצור ואגירה מקומיים של אנרגיה מתחדשת

  4. ביטחון תזונתי ומים: ייצור ואגירה מקומיים של מזון ומים

  5. טיפול מקומי בפסולת וביוב
     

סחר בפחמן

מרכז לשיקום האקלים מנפיק ומוכר תעודות פחמן (carbon credits) כדי לייצר ערוצי הכנסה נוספים למימון הפרוייקטים. תמחור פחמן נחשב כפעולה היעילה ביותר לעידוד הפחתת פליטות גזי חממה ולחדשנות בתחום קיבוע פחמן. 
 

משאבים מהרשת ליישום מקומי (GLOCAL)

מרכז לשיקום האקלים מנגיש פתרונות, מומחים, משאבים, ידע ומימון מהרשת העולמית להאצת היישום והאימפקט המקומי.
 

תיירות, הכשרה והדרכה

מרכז לשיקום האקלים מהווה יעד לתיירות אקלים, וכולל מרכז הסברה,הדרכה והכשרה לחברי הקהילה ולבעלי העניין

launch crc

לפרטים נוספים על מרכזים לשיקום האקלים

תודה! נהיה בקשר בקרוב

bottom of page