top of page
web-banner-background.png

THE
CLIMATE
RESTORATION
NETWORK

Accelerating the implementation of climate restoration solutions on the ground.

Anchor 1

הרשת לשיקום האקלים היא חברת ייזום וניהול פרוייקטים תשתיות אקלים שהוקמה בשנת 2021 בישראל על מנת להאיץ את היישום בשטח של פתרונות אקלים וקיימות.

 

הרשת לשיקום האקלים ("הרשת") מתמקדת בטיפול בר-קיימא בפסולת, בחוסן אנרגטי ובחקלאות מחדשת / בטחון תזונתי, בדגש על הפחתת פליטות וקיבוע פחמן.

 

לצוות הרשת לשיקום האקלים נסיון רב מוכח בתכנון וניהול פרויקטים, סחר בתעודות פחמן, חשמל ופלסטיק, פיתוח עסקי, יצירת שותפויות והובלת תהליכים פנים- וחוץ-ארגוניים, גיוס כספים לרבות הגשת בקשות למענקים מגורמים בארץ ובחו"ל, הסברה לציבור ולעובדי הארגון, והפקת כנסים, סמינרים ואירועים בתחומי הקיימות.

bottom of page