top of page
web-banner-background.png

THE
CLIMATE
RESTORATION
NETWORK

הרשת מציעה מספר שירותים חיוניים להאצת היישום בשטח של פתרונות לשיקום האקלים.

מימון פרוייקטים

הרשת לשיקום האקלים היא חברה בע"מ שהוקמה בישראל בשנת 2021. הרשת מאיצה את היישום בשטח של פתרונות להתמודדות עם משבר האקלים ולשיקום האקלים ועוסקת בייזום, תכנון וניהול פרויקטים.

הרשת לשיקום האקלים פועלת בשת"פ עם מספר גורמים מקצועיים כגון יועצים פיננסיים המחוברים למקורות מימון פנים-בנקאיים וחוץ-בנקאיים, ויועצים מקצועיים בתחום כתיבת בקשות למענקים וקולות קוראים.

תעודות ירוקות הן מנגנון נוסף ליצירת הכנסות לפרוייקטים לשיקום האקלים, וזאת על ידי הסטת כספים מחברות מזהמות לחברות ופרוייקטים שמשקמים את האקלים.

 

בנוסף פועלת הרשת להקמת קרן השקעות למימון פרויקטים בתחום ניהול הפסולת.

launch crc

לפרטים נוספים

תודה! נהיה בקשר בקרוב

bottom of page