top of page
web-banner-background.png

THE
CLIMATE
RESTORATION
NETWORK

הרשת מציעה מספר שירותים חיוניים להאצת היישום בשטח של פתרונות לשיקום האקלים.

הרשת לשיקום האקלים היא חברה בע"מ שהוקמה בישראל בשנת 2021. הרשת מאיצה את היישום בשטח של פתרונות להתמודדות עם משבר האקלים ולשיקום האקלים ועוסקת בייזום, תכנון וניהול פרויקטים.

 

ניהול ופיתוח פרויקטים במגזר האקלים ממלאים תפקיד מרכזי בהתמודדות עם האתגרים הדחופים שמציבים שינויי האקלים. מאמצים אלה כוללים תכנון אסטרטגי, ביצוע ומעקב אחר יוזמות שמטרתן לצמצם את ההשפעה  הסביבתית, לקדם קיימות ולהגביר את החוסן.

ניהול פרויקטים יעיל במגזר האקלים דורש שיתוף פעולה בין-תחומי, המערבים מומחים במדעי הסביבה, הנדסה, מדיניות ומעורבות קהילתית. פיתוח פרויקטי אקלים כרוך בזיהוי ויישום פתרונות חדשניים, כגון יוזמות אנרגיה מתחדשת, טכנולוגיות לכידת פחמן ופרויקטים של שיקום מערכות אקולוגיות.

 

בנוסף,  ניווט מוצלח בעולמות רגולטוריים מורכבים, להבטיח מימון ולטפח שותפויות עם ממשלות, עסקים וקהילות מקומיות כדי להבטיח את ההצלחה וההשפעה ארוכת הטווח של יוזמות ממוקדות אקלים. בעיקרו של דבר, ניהול ופיתוח פרויקטים עבור מגזר האקלים הם מרכיבים קריטיים במהלכים ליישום פתרונות בשטח.

 

הרשת מספקת מעטפת ניהול ופיתוח פרויקטים לתשתיות אקלימיות בעזרת צוות מומחים ייעודי בליווי מלא עד לסיום מוצלח ולהפעלת הפרויקט.

launch crc

לפרטים נוספים

תודה! נהיה בקשר בקרוב

bottom of page