top of page
web-banner-background.png

THE
CLIMATE
RESTORATION
NETWORK

הרשת מפתחת ומיישמת מספר פתרונות לשיקום האקלים.

הרשת לשיקום האקלים היא חברה בע"מ שהוקמה בישראל בשנת 2021. הרשת מאיצה את היישום בשטח של פתרונות להתמודדות עם משבר האקלים ולשיקום האקלים ועוסקת בייזום, תכנון וניהול פרויקטים.

הרשת מתמחה באיפיון ופתרון בעיות בשרשרת הטיפול בפסולת הגורמים לחוסר יעילות, הוצאות גבוהות, קנסות ומפגעי סביבה. הרשת משרתת לקוחות המעוניינים בקידום יעדים סביבתיים והפחתת טביעת הרגל האקולוגית.

בנוסף מסייעת הרשת לארגונים וחברות להטמיע פתרונות המותאמים להם, תוך התחשבות באופיו, מיקומו ומטרותיו של כל לקוח ולקוח.

בתמונה הגדולה, הרשת פועלת לעדכן את תפיסת הפסולת כ"פסולה", לראייה שתופסת הפסולת כחומר גלם בעל ערך, שיש לנהל, למדוד, לדווח וכמובן - לסחור בו.

launch crc

לפרטים נוספים

תודה! נהיה בקשר בקרוב

bottom of page