top of page
web-banner-background.png

THE
CLIMATE
RESTORATION
NETWORK

הרשת מפתחת ומיישמת פרוייקטים לשיקום האקלים.

הרשת לשיקום האקלים היא חברה בע"מ שהוקמה בישראל בשנת 2021. הרשת מאיצה את היישום בשטח של פתרונות להתמודדות עם משבר האקלים ולשיקום האקלים ועוסקת בייזום, תכנון וניהול פרויקטים.

מדינת ישראל ובעיקרה המגזר החקלאי והתעשייתי מתמודדים עם כמויות פסולת פלסטיק אדירות המצטברות מדי יום. היעדר רגולציה, אכיפה ותמריצים כלכליים מקשה על פינוי הפסולת מהשדות החקלאיים , והבעיה הולכת ומחריפה מדי שנה.

 

פסולת הפלסטיק מתפוררת בשטחים החקלאיים והפתוחים, ומהווה איום מיידי להרעלת בעלי חיים, זיהום קרקע, זיהום מי תהום וכמובן איום של שריפות בלתי חוקיות המזהמות קשות את הקרקע והמים ומפיצות חומרים מסרטנים לאויר.

  • 900,000 טון פסולת פלסטיק מיוצרת בישראל בשנה.

  • 40,000 טון פסולת פלסטיק חקלאית מיוצרת בישראל בשנה.

  • 18,000 טון פסולת פלסטיק חקלאית מפוזרת היום בשטחים פתוחים בעוטף עזה.

  • 70% מהפסולת אינה מטופלת כראוי.

בשת"פ עם תנועת התושבים לניקוי הנגב ולזכרה של תמר קדם סימן-טוב ז"ל שנרצחה עם משפחתה באירועי ה-7 באוקטובר, הרשת מקימה מערך ניהול אשר מאתר את מקורות הפסולת בעוטף ומפנה אותם למפעלי מיחזור מתאימים. בנוסף, מספקת הרשת לשיקום האקלים שירותי הנפקה וסחר בתעודות פלסטיק, אשר מהוות ערוץ הכנסה נוסף לכיסוי עלויות האיסוף, המיון והשינוע של הפסולת.

פינוי פלסטיק מעוטף עזה
launch crc

לפרטים נוספים

תודה! נהיה בקשר בקרוב

bottom of page