top of page
web-banner-background.png

THE
CLIMATE
RESTORATION
NETWORK

הרשת מפתחת ומיישמת מספר פתרונות לשיקום האקלים.

הרשת לשיקום האקלים היא חברה בע"מ שהוקמה בישראל בשנת 2021. הרשת מאיצה את היישום בשטח של פתרונות להתמודדות עם משבר האקלים ולשיקום האקלים ועוסקת בייזום, תכנון וניהול פרויקטים.

שינוי האקלים מטיל עומס נוסף על מערכות ייצור ואספקת המזון, ועלינו ליישם עקרונות של חקלאות בת-קיימא ומחדשת כדי להעלות את החוסן האקלימי והקהילתי, ולייצר בטחון תזונתי לכולם.

 

חקלאות מחדשת משקמת ומפרה את האדמה, בונה מחדש את החוסן האקלימי שלנו, מגדילה את הביטחון התזונתי שלנו ומובילה להגדלת הרווח של כל המעורבים בעניין:

  1. לחקלאים - חקלאות יציבה ורווחית, המחויבת לשמור על כדאיות כלכלית, תוך צמצום עלויות וסיכונים אקלמיים , ויצירת קרקע פוריה יותר משנ הלשנה. 

  2.  לסביבה - טיפוח חקלאות המחדשת את משאבי הקרקע הטבעיים, וכן שומרת על ומגדילה את המגוון הביולוגי.

  3. לקהילה - חיזוק הקשר בין האדם לאדמה ולקהילה המקומית.

 

על ידי אימוץ שיטות חקלאות מחדשות יותר לגידול המזון שלנו, החקלאים יכולים לכתוב את סיפור משבר האקלים מחדש  לעתיד טוב יותר עבורנו , ועבור ילדינו ועבור ילדי הדורות הבאים.  

הרשת מתמקדת במספר פתרונות בתחום החקלאות המחדשת:

  • ייצור ביוצ'אר מגזם ופסולת אורגנית (לדוגמא: ייצור ביוצ'אר מגזם כותנה)

  • הטמנת הביוצ'אר באדמות חקלאות

  • פיתוח ערוצי שיווק נוספיים של ביוצ'אר לתעשיה

  • גידול במבוק ויישום פתרונות ומוצרי במבוק לתעשיה ולציבור הרחב

launch crc

לפרטים נוספים

תודה! נהיה בקשר בקרוב

bottom of page