top of page
web-banner-background.png

THE
CLIMATE
RESTORATION
NETWORK

הרשת מציעה מספר שירותים חיוניים להאצת היישום בשטח של פתרונות לשיקום האקלים.

הרשת לשיקום האקלים היא חברה בע"מ שהוקמה בישראל בשנת 2021. הרשת מאיצה את היישום בשטח של פתרונות להתמודדות עם משבר האקלים ולשיקום האקלים ועוסקת בייזום, תכנון וניהול פרויקטים.

הרשת לשיקום האקלים מוסמכת ו/או רשומה במספר סטנדרטים בינלאומיים ופלטפורמות סחר גלובליות אשר מאפשרות הנפקה של "תעודות ירוקות" - מנגנון פיננסי שתפקידו להסיט כספים מחברות מזהמות לחברות ופרוייקטים שמשקמים את האקלים.

הנפקה של תעודות לקיזוז מדרך פחמני (תעודות פחמן)

פעולות ומיזמים שמונעים או מפחיתים פליטות של גזי חממה כגון פחמן דו חמצני ומתאן, או מקבעים/מסירים גזי חממה שכבר נמצאים באטמוספירה, זכאים להנפיק תעודות סחירות הניתנות למכירה. תעודות אלה נרכשות על ידי חברות שמעוניינות לקזז את המדרך הפחמני שלהן על מנת לעמוד ביעדי הקיימות שלהן, בין אם רגולטורית או וולנטרית.

הרשת מציעה שירותי הנפקת תעודות פחמן עבור לקוחות עם פרוייקטים שמקבעים גזי חממה ו/או מפחיתים ומונעים פליטות של גזי חממה. דף מוצר להורדה (בקרוב)

 

הנפקה וסחר בתעודות חשמל

כיום, הרגולציה והמוסדות הפיננסיים בחו״ל שמים דגש רב על ההתנהלות הסביבתית של עסקים ומוסדות ציבוריים. חברות ישראליות שהכנסתן מגיעה גם מחו״ל, נדרשות להראות שהן משפרות את ההתנהלות הסביבתית שלהן כדי להמשיך להבטיח את פעילותן ואת העסקים שלהן. 


בצריכת החשמל, שיפור ההתנהלות הסביבתית מתבצע, בין השאר, על ידי רכישה של תעודות חשמל והזדכות עליהן בכל שנה קלנדרית. כך יכולים ארגונים אלה להראות לגורמים ולקוחות בחו״ל שצריכת החשמל שלהם מסופקת על ידי מקורות מתחדשים. 

תעודת אנרגיה מתחדשת - "תעודת חשמל" (IREC) היא תעודה אשר מונפקת עבור מתקני חשמל מבוססי אנרגיות מתחדשות ובכללן חברות התקנת מערכות ייצור ובעלי מתקני אנרגיה סולארית או רוח, בגין כל 1 מגה-וואט חשמל מיוצר המוזרם לרשת.

 

הרשת לשיקום האקלים מציעה שירותי הנפקה ומסחר בתעודות חשמל "ירוקות" (IRECs) עבור פרויקטים מותקנים של שדות סולאריים או רוח או בתהליכי הקמה. הרשת גם מספקת שירותי קניה וניקוב של תעודות חשמל עבור הלקוח. דף מוצר להורדה (בקרוב)

הנפקה וסחר בתעודות פלסטיק

חברות מזהמות וחברות המייצרות או צורכות מוצרי פלסטיק קונות תעודות פלסטיק, המעידות על מניעה או איסוף של פסולת פלסטיק. בכך מקזזות חברות אלה את ההשפעה השלילית שלהן על הסביבה, ומקדמות פרוייקטים השומרים על הסביבה ומשקמים אותה.

הרשת מספקת שירותי הנפקת תעודות ומכירתן עבור לקוחות, לפרויקטים המונעים ו/או אוספים פסולת פלסטיק, שהלקוח מיישם בעצמו או שהרשת מובילה בשטח.

דף מוצר להורדה (בקרוב)

launch crc

לפרטים נוספים

תודה! נהיה בקשר בקרוב

bottom of page