top of page
web-banner-background.png

THE
CLIMATE
RESTORATION
NETWORK

הרשת מציעה מספר שירותים חיוניים להאצת היישום בשטח של פתרונות לשיקום האקלים.

הרשת לשיקום האקלים היא חברה בע"מ שהוקמה בישראל בשנת 2021. הרשת מאיצה את היישום בשטח של פתרונות להתמודדות עם משבר האקלים ולשיקום האקלים ועוסקת בייזום, תכנון וניהול פרויקטים.

 

תחום האקלים הוא תחום רחב הכולל את הפעולות וההשפעות הקשורות לשימור הסביבה וההתמודדות עם אתגרי השינויים האקלימיים. הרשת מלווה חברות בתחום זה, לצורך עזרה

הרשת מתמחה בליווי עסקי מתקדם ומותאם אישית לחברות שפועלות בעולם ההזדמנויות בתחום האקלים.  השירות מספק כלים וידע על פי צרכי הלקוח, כדי לקדם מימוש וצמיחה של החברה. הרשת מסייעת מתוך הבנה עמוקה של השפעות האקלים והטכנולוגיות הקיימות, במטרה לקדם פתרונות יעילים לשיפור הביצועים והפחתת ההשפעה הסביבתית.

התחומים הכלולים בפעילות:

 • התאמת תוכניות עסקיות: פיתוח ויישום של תוכניות עסקיות המתאימות למציאות האקלימית.

 • ניתוח סיכונים אקלימיים אל מול פתרון / טכנולוגיה בפיתוח.

 • פיתוח והטמעת טכנולוגיות ירוקות: המלצות והכוון בנוגע למימון והטמעה של טכנולוגיות ירוקות וחדשניות במסגרת העסק.

 • תמיכה מקיפה בהקמת תכנית יישומית בתהליך ה-Go-to- Market   GTM

 • פיתוח אסטרטגיות שיווק: זיהוי יעדים וקהל יעד, יישום של אסטרטגיות שיווק מתקדמות מותאמות אישית, המשקפות את ייעוד העסק בתחום האקלים.

 • שוק ומחקר תחומי:  איתור, מחקר וניתוחי שוק ונתונים אסטרטגיים שיסייעו לחברה להבין את השוק, את המתחרים ואת הצרכים הקיימים בו.

 • שותפויות עסקיות: תמיכה בחיפוש ובהקמת שותפויות עסקיות עם חברות אחרות בתחום האקלים, על מנת להגביר את היכולת לפעול בשוק ולקדם פרויקטים משותפים.

 • הקמת תשתיות ופרויקטים: תמיכה בהקמת תשתיות נדרשות ופרויקטים בתחום האקלים, וזיהוי הזדמנויות לפיתוח טכנולוגיות ירוקות וחדשניות.

 • בתהליך עבודה מתאום לחברות נשפר את היכולות למקם את עצמן בשוק, להגביר את ההשפעה החיובית ולקדם פרויקטים ומסרים הנדרשים להם בקרב הקהל המטרה.

בנוסף:

 •  סדנאות והכשרה: הכשרה של צוותי העסק לתחום האקלים והקיימות.

 • עזרה בפיתוח פתרונות ירוקים וחדשניים.

 • הקמת מערכות מעקב ודיווח: פיתוח מערכות המאפשרות מעקב אחר השפעת העסק על הסביבה ודיווח תקופתי על ההתקדמות.

 •  תמיכת מומחים לביצוע מעקב קבוע אחרי התקדמות הפעולות והשפעתן על הסביבה.

 • עזרה במחשבוני אקלים ותהליכים חישוב שונים והכלכלה הנובעת מהם.

launch crc

לפרטים נוספים

תודה! נהיה בקשר בקרוב

bottom of page